Omvendt Minor

Vi starter med det elementære.

Tre store fortrinn med omvendte minorhøyninger:

  • Du får effektivt sperret motparten med svake kort.
  • Du skaper stort rom for et rolig meldingsforløp med sterke kort.
  • Det blir enklere å unngå dårlige 3NT kontrakter.

I enkelhet er konvensjonen, som navnet tilsier, at svarene snus etter åpning 1kl og 1ru slik at enkel høyning lover 10+HP.


1 kl - 2 kl = firekort kløver og 10+HP, BENEKTER fire kort major!
1ru - 2ru  = firekort ruter og 10+HP, BENEKTER fire kort major!
Det er viktig at du melder majorfargen din i stedet for å støtte minorfargen!
Fra en passet hånd viser enkel høyning av minoråpning 10-11 HP. Hvis det er svarhånds første melding viser det 10+ og kan i teorien være på opptil 29HP.

Hoppstøtte lover tradisjonelt 6-9HP. Men siden direkte hopp i minor da alltid blir en sperremelding foreslår jeg å senke litt på kravet slik at:
1 kl  - 3 kl = fem kort kløver og 4-9HP.
1ru - 3 ru  = fem kort ruter og 4-9HP.
Her har du nok kunnskap om omvendt minor til å ta den i bruk. Makkerparet kan ganske enkelt bli enige om hvordan de vil melde videre, men jeg tar med alternative svar lenger ned.

Men den mest åpenbare ulempen med konvensjonen tar jeg med:
1ru – 2ru er krav og paret mister i noen tilfeller muligheten til å spille 2 minor.
Men tenk litt på det. Hvor ofte går meldingene 1kl-pass-2kl- pass rundt?
Så å si aldri!


La oss begynne med å slå fast en ting!
1kl-pass-3kl og 1ru- pass – 3ru betyr i tradisjonelle system fire kort støtte og 10-12HP.

Det er ei drittmelding. Det tar bort masse melderom og makkerparet kan få vanskeligheter med å velge mellom å spille 3kl, 3NT eller 5kl. Det blir ofte gjetning og ofte havner det i 3NT med bet.

En annet ganske hyppig situasjon er, som er tatt for seg i artikkelen HER, er når makker åpner med 1 i minor, du har fire kort støtte og egen åpning. Uten konvensjon omvendt minor, eller en annen avtale, blir ofte hopp i 3NT løsningen. Og noen ganger blir det bet i 3 NT og makkerpar ser i ettertid at de hadde fått hjem en annen kontrakt.

Det må tas ekstra hensyn hvis dere åpner med en kløver og den kan være på 2 kort. Men slik jeg ser det fungerer det også.


Melding:

Åpners 2. melding

Betydning

1m – 2m

3m

11-13 HCP minimum åpningshånd

2

Etter åpning 1 ♣; naturlig, typisk 4+ kort, rundekrav, garanterer ikke stopp eller 4+ kort i ruter. Dette budet indikerer en ubalansert hånd uten stopp i majorfargene siden åpneren ikke meldte NT eller en av majorene

2 M

Holdvisende, rundekrav, benekter hold i motsatt major.
Garanterer IKKE 4+ kort i fargen men det er mest sannsynlig.

2NT

Åpner har en hånd tilsvarende det han hadde meldt 1NT med etter
1
♣ - 1x - 1NT
( Hvis åpningen 1NT = 15-17 viser han 12-14 og jevn hånd.)

Meldingene lover hold i begge major.

3

Etter åpning 1 ; naturlig, typisk 4+ kort, rundekrav, garanterer ikke stopp eller 4+ kort i kløver. Dette budet indikerer en ubalansert hånd uten stopp i majorfargene siden åpneren ikke meldte NT eller en av majorene.

3M

Naturlig, 5+ kort i fargen, ikke krav.

3NT

18-19 HP og hold i begge major.

4m

Blackwood 

4 i ny farge

Splinter, singel eller renons i meldt farge.

Etter et svakt løft (1kl-3kl, 1ru-3ru)

Etter hoppstøtte melder makkerparet sjeldent videre. Ideen er å sperre motparten ute slik at de ikke finner sin kontrakt. Unntakene er når åpner har en veldig sterk hånd, gunstig sone, typen turnering, (IMP eller MP),eller om makkerparet bruker hoppstøtte til å vise 6-9HP.
Under er et forslag på hvordan det kan meldes videre.

 

Meldinger

Åpner

Svar

Betydning

1m – 3m

Pass

11-15HP

3

Når ♣ er meldt er 3naturlig. Typisk 4+ kort, krav, men garanterer ikke hold i ruter, (kan avtales). Denne meldingen indikerer en ubalansert hånd uten hold i majorfargene siden åpner ikke melder NT eller en av majorene.

3 i Major

Hold i fargen, krav, lover ikke 4 kort i fargen. Benekter hold i motsatt major.

3NT

19+ HP og hold i begge major.

4NT

Blackwood 

4m/M

Splinter, singel renons i fargen